de wendbare HR-afdeling


De wendbare HR-afdeling

De HR-afdeling kan werken als een vliegwiel of als een remmend anker. Als HR onvoldoende bijdraagt aan de business zie ik vaak een back office positionering, traditionele rollen en een veelheid aan tijdvreters op het bord van HR. Ik begeleid HR graag op een praktische manier naar de rol van strategische businesspartner.

Als HR prioriteit kan geven aan thema’s die aansluiten bij de organisatiestrategie ontstaat toegevoegde waarde. Voor HR betekent het dat zij keuzes moet maken en zich agile moet organiseren. Ofwel, in staat zijn om wendbaar en snel te reageren op veranderingen vanuit de maatschappij en de interne organisatie. Zonder overbodige en ambtelijke processen. De principes van de Lean managementstijl vind ik daarvoor erg geschikt.

De HR-afdeling heeft niet als doel om zichzelf in stand te houden, maar juist om leidinggevenden binnen de organisatie competent te maken op HR-gebied, zodat HR strategisch kan bijdragen. Een klantgerichte HR is pro actief, denkt mee en staat midden in de organisatie. Met de blik naar buiten als trendvertaler, in staat om transities te begeleiden en om medewerkers te inspireren en te verbinden. Het mooie is dat dit niet alleen zorgt voor meer resultaat, maar ook voor meer uitdaging en werkplezier.

Met een helder doel voor ogen is het makkelijker om de juiste tools te selecteren en om het HR-beleid zo in te richten dat het er samenhang ontstaat. Waarin het verminderen van de administratieve last lucht geeft aan het HR-team. In inefficiënte processen gaat dagelijks veel tijd verloren terwijl een lage digitale organisatiegraad zorgt voor extra vertraging. Nog te vaak zie ik een veelheid aan Excel sheets terwijl een e-HRM systeem fouten verkleint, tijd bespaart maar vooral ook veel inzicht geeft aan het management door de ingebouwde rapportages. Automatiseren van processen moet voorrang krijgen.

Het verzamelen van data helpt enorm om inzicht te krijgen en is vaak een eyeopener voor zowel het MT als HR. HR-analytics gaat daarin nog een stap verder. HR-analytics koppelt HR-data (bijvoorbeeld verzuimgegevens), aan organisatiedata (bijvoorbeeld omzet) om een business vraagstelling te beantwoorden.

Ook jouw organisatie verdient een wendbare HR-afdeling.
Ik help graag met de volgende stap gericht op de toekomst.