de vitale organisatie


De vitale organisatie

Als ondernemer kijk je altijd naar de toekomst. HR focust in dit strategisch perspectief op de mens en de organisatie. En HR heeft daarin een verbindende, richtinggevende en (bege)leidende rol. Ik richt me op een aantal onderdelen die een positieve impuls kunnen geven aan veranderingen binnen je bedrijf: De organisatiestructuur, de bedrijfscultuur, het type leiderschap, het imago en het personeelsbestand.

In de huidige tijd van veranderingen zoeken we beter passende organisatievormen en zien we een verschuiving van de klassieke piramide naar platter en wendbaarder organiseren. Decentraal, beperkte managementlagen en het werken met zelfsturende teams zijn voorbeelden van mogelijke veranderingen van de organisatiestructuur. Welk organisatieontwerp maakt jouw organisatie klaar voor verdere groei?

Ook een cultuur (waarden, regels, gewoonten, gedrag) kan een positieve impuls geven. Ze bepaalt hoe graag mensen bij je bedrijf willen werken, hoe collega’s met elkaar omgaan én hoe efficiënt teams functioneren. Contraproductieve eigenschappen van een cultuur kunnen het nodig maken dat er gestuurd gaat worden op een cultuurverbetering.

Misschien wel de belangrijkste bijdrage aan een cultuurverbetering is het gedrag van de leiders. Het vraagt een duidelijke visie en krachtig voorbeeldgedrag. Walk the talk: leef zelf de waarden na die je definieert. Management development programma’s met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en coaching van (aankomend) leidinggevenden leveren een goede bijdrage aan het versterken van de shared values.

Dat zie je ook terug in een duidelijk en sterk werkgeversmerk. Employer branding is gericht op het krijgen en behouden van een positief imago als werkgever. Toon en vertel in alle communicatie wat jouw bedrijf bijzonder en onderscheidend maakt. Zodat je makkelijker talenten aantrekt en je medewerkers je ambassadeur worden.

Met strategische personeelsplanning heb je tot slot een instrument om een evenwichtig en competent personeelsbestand te krijgen die nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Strategische personeelsplanning geeft inzicht in toekomstige personele knelpunten. Ik kijk naar de externe ontwikkelingen en de verwachte mobiliteit in relatie tot de strategie. De vergelijking van vraag en aanbod resulteert in de benodigde HR-interventies.

Natuurlijk wil je een vitale organisatie.
Ik help graag om dit te realiseren.