de vitale organisatie


De vitale organisatie

Als ondernemer kijk je naar de toekomst. HR focust in dit strategisch perspectief op de mens en de organisatie. En HR heeft daarin een verbindende, richtinggevende en (bege)leidende rol. Ik help je om een positieve impuls te geven aan de veranderingen binnen je bedrijf. Het is slim om je keuzes te laten aansluiten bij je klantwaardemodel.

In onze tijd vol veranderingen zoeken we beter passende organisatievormen en zien we een verschuiving van de klassieke piramide naar platter en wendbaarder organiseren. Decentraal, beperkte managementlagen en het werken met zelfsturende teams zijn voorbeelden van mogelijke veranderingen van de organisatiestructuur. Welk organisatieontwerp zorgt in jouw organisatie voor groei?

Ook de cultuur (waarden, gewoonten, gedrag) is van invloed. Ze bepaalt mede hoe graag mensen bij je willen werken, hoe collega’s met elkaar omgaan én hoe efficiënt teams functioneren. Contraproductieve eigenschappen kunnen sturen op cultuurverbetering nodig maken. Misschien wel de belangrijkste bijdrage daaraan is het gedrag van de leiders: een duidelijke visie, transparantie en voorbeeldgedrag.

Een functiematrix is de plattegrond waarop de functies, en daarna de medewerkers, worden ingedeeld in de meest effectieve slagorde. Ook hier is het doel van je organisatie leidend: welke afdelingen en functies heb je echt nodig? En wie past op welke functie? Zodat je het werk zo optimaal mogelijk kunt organiseren. Daar hoort ook bij het waarderen van de functies. Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is als het op belonen aankomt.

Voor een goed beloningssysteem is het nodig dat deze eerlijk is: de medewerker krijgt waar hij of zij recht op heeft op basis van de toegevoegde waarde. Het begint echter met het (her)kennen van je cultuur, want dat bepaalt welk beloningsbeleid het beste aansluit. Ik werk met het STYR-model voor organisatie design, waarderen en belonen.

Met strategische personeelsplanning heb je een instrument om een evenwichtig en competent personeelsbestand te krijgen die nodig is om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Strategische personeelsplanning geeft inzicht in toekomstige personele knelpunten. Ik kijk naar de externe ontwikkelingen en de verwachte mobiliteit in relatie tot de strategie. Het vergelijk van behoefte versus aanbod resulteert in de benodigde HR-interventies.

Natuurlijk wil je een vitale organisatie.
Ik help graag om dit te realiseren.