Wat de vernieuwde Arbowet betekent voor werkgevers

Wat de vernieuwde Arbowet betekent voor werkgevers

De vernieuwde Arbowet stelt preventie centraal. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker en de positie van de bedrijfsarts.

De belangrijkste wijzigingen vernieuwde Arbowet per 1 juli:

  • Iedere medewerker krijgt het recht een bedrijfsarts te bezoeken (open spreekuur).
  • De medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer binnen het bedrijf.
  • De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
  • De OR/PVT krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker.
  • Er komt een basiscontract arbodienstverlening met minimum eisen aan de dienstverlening.
  • De sanctioneringsmogelijkheden door de Inspectie SZW worden uitgebreid.

Wat betekent de vernieuwde Arbowet voor werkgevers?

Werkgevers krijgen tot 1 juni 2018 de tijd om bestaande arbo-contracten aan te passen. Werknemers kunnen vanaf 1 juli al wel een beroep doen op de vrije toegang tot de bedrijfsarts en de second opinion.

Bovendien moet u controleren of uw beleids- en veiligheidsdocumenten nog aan de wettelijke vereisten voldoen. Bijvoorbeeld uw Arbobeleid, verzuimbeleid en de Risico Inventarisatie & Evaluatie. En u moet een preventiemedewerker aanstellen.

Ik adviseer u aanvullende afspraken te maken met uw Arbodienst om onverwacht hoge facturen te voorkomen. En start op tijd met de aanpassingen in uw HR-beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *