home

“de HR-businesspartner voor ondernemers

Medewerkers zijn het kloppende hart van elke organisatie. Ik help bedrijven bij het realiseren van hun ambities en bij het oplossen van vraagstukken die gaan over mens & organisatie. Als ondernemer wil je je strategische doelstellingen behalen. Het zijn juist de mensen en de organisatie die je bedrijf vooruit kunnen helpen of die de groei kunnen afremmen.

Ook de HR-afdeling kan werken als een vliegwiel of een remmend anker. Houdt HR zich voornamelijk bezig met tijdvreters en en weet je niet hoe je dit kunt veranderen? Ervaar de toegevoegde waarde van een businessgerichte aanpak met gebruik van hedendaagse tools.
Daarom focus ik op drie belangrijke uitdagingen die bijdragen aan succes:

de vitale organisatie | de verbonden medewerker | de wendbare HR-afdeling

Wil je een HR-professional die denkt en handelt vanuit een breed perspectief?
Naast mijn HR-expertise heb ik ervaring met recruitment, marketing, commercie en management. Dat maakt me een businesspartner voor het (groot) mkb, familiebedrijven, start-ups en scale-ups.

Mijn aanpak is resultaatgericht, vernieuwend en pragmatisch. Opdrachtgevers kenmerken mijn stijl als energiek, verbindend en authentiek. Ik onderscheid me doordat ik zowel een strategisch denker ben als een digital savvy projectmanager.

interim-manager | organisatieadviseur | verandermanager

~Renee van Eldert~

HR-advies

Er speelt een vraagstuk dat je door mij wilt laten onderzoeken en oplossen. Denk bijvoorbeeld aan duurzame inzetbaarheid: Hoe blijven je medewerkers vitaal en gemotiveerd in alle levensfasen. Maar ook hoe het werkgeluk van de medewerker toeneemt door het bevorderen van de employee experience. Of het selecteren van een digitaal personeelsinformatiesysteem (e-HRM) of het opzetten van een onboardingsprogramma voor nieuwe medewerkers.

Interim-management

Het professionaliseren, digitaliseren en efficiënter maken van de HR-afdeling is een vraag die bij veel mkb-bedrijven speelt. Dat gaat een stuk sneller als ik je team tijdelijk ga aansturen. Maar denk ook aan het trainen van het HR-team in businessgerichte en verbindende dienstverlening. Bedrijfsbreed help ik organisaties die in transitie zijn en snel expertise en capaciteit nodig hebben voor het begeleiden van een reorganisatie of een fusie.

Organisatieadvies

Je wilt sparren over verschillende organisatievormen of weten welke HR-vernieuwingen jouw organisatie verder kunnen helpen. Ik kijk vanuit het perspectief van mens en organisatie hoe jouw bedrijfsvoering kan verbeteren om optimaal bij te dragen aan de doelstellingen. Kunnen processen efficiënter? Is de samenstelling van het personeelsbestand optimaal? Moet het leiderschap versterkt worden? Ik doe voor jouw organisatie ook de implementatie.

Verandermanagement

Veranderingen in een organisatie leiden vaak tot gedoe of tot mislukking. Een goede communicatie en leiderschap zijn essentiële voorwaarden om een verandering te laten slagen. Wil je bijvoorbeeld aan de slag met een cultuurverbetering of een wijziging van je organisatiestructuur dan maak ik een plan waarin de belangen van alle stakeholders worden meegewogen en zorg ik tijdens de uitvoering dat het traject op koers blijft.